Банк світовий


група споріднених фінансових організацій, основною метою яких є зменшення бідності і підвищення життєвих стандартів країн-членів шляхом сприяння економічного розвитку та залучення ресурсів розвинутих країн до країн, що розвиваються