Архітектурні об’єкти культурної спадщини

Архітектурний об’єкт культурної спадщини — Воскресенська церква 1845 у м. Острі Козелецького р-ну Чернігівської обл., яка не має статусу пам’ятки. Фото В. В. Вечерського

Архітекту́рні об’є́кти культу́рної спа́дщини — окремі будівлі, архітектурні споруди, що повністю або частково збереглися в автентичному стані і характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій, будівельних технологій або є творами відомих авторів.

Такі об’єкти, зосереджені на певній території, можуть утворювати комплекси, ансамблі. Є елементами архітектурної спадщини і відрізняються від архітектурних пам’яток тим, що не занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. У разі виявлення / ідентифікації фахівцем такого об’єкта на нього складають облікову документацію і заносять до Переліку об'єктів культурної спадщини, який затверджується органом охорони культурної спадщини обласної або Київської міської державної адміністрації, після чого облікову документацію на об’єкт направляють на розгляд до Міністерства культури для ухвалення рішення про занесення чи незанесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Джерела

  1. Закон України «Про охорону культурної спадщини». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 39, ст. 333. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805–14.

Література

  1. Вечерський В. В. Класифікатор об'єктів (пам'яток) архітектури та містобудування // Класифікатори нерухомих об'єктів культурної спадщини України. Київ : Фенікс, 2012. С. 35–53.
  2. Вечерський В. В. Методичні засади визначення предмета охорони архітектурних пам'яток // Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Зб. наук. праць. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, вид-о Фенікс, 2018. С. 354–358.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Архітектурні об’єкти культурної спадщини // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Архітектурні об’єкти культурної спадщини (дата звернення: 26.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
25.04.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ