Архів слов’янської філології

«Архі́в слов’я́нської філоло́гії» (німец. «Archiv für slavische Philologie») — перший у Європі спеціалізований науковий журнал зі славістики.

Заснований 1875 з ініціативи В. Ягіча за підтримки Міністерства освіти Пруссії. Виходив друком у видавництві «Weidmannsche Buchhandlung» (м. Берлін) впродовж 1876–1929.

За час існування журналу видано 42 томи. Редакторами «Архіву слов’янської філології» були В. Ягич (1876–1920, т. 1–37) та Е. Бернекер (1923–1929, т. 38–42).

Матеріали журналу охоплювали широкий спектр тем. Вони стосувалися передусім фонетичних, граматичних і синтаксичних особливостей сучасних слов’янських мов, їхнього історичного розвитку, вивчення давніх слов’янських літературних пам’яток, фольклору та міфології.

Серед авторів «Архіву слов’янської філології» — провідні філологи-славісти того часу, зокрема й українські дослідники й літератори: І. Верхратський, О. Колесса, О. Потебня, Р. Смаль-Стоцький, С. Смаль-Стоцький, І. Франко.

Джерела

Archiv für slavische Philologie. – V. 1–42. – Berlin, 1876–1929.

Література

Маньківська Т. Проблема лінгвоукраїністики в науковій спадщині Ватрослава Ягича. – Тернопіль, 2007.

Автор ВУЕ

Є. О. Редько


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редько Є. О. Архів слов’янської філології // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Архів слов’янської філології (дата звернення: 26.02.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
12.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ