Анеканта-вада

Анеканта-вада

Анекáнта-вáда (санскр. अनेकान्तवाद — вчення про не-виключення) — основний принцип джайнізму, який стверджує, що реальність сприймається в різний спосіб залежно від погляду реципієнта. Динамічний і мінливий світ має не один вимір (анеканта), тому найкраще пізнавати його багатовимірно (анеканта-вада) — через співіснування різних поглядів або методом «семискладового паралогізму» (саптабханга), коли об’єкт розглядається в різних можливих ситуативних проявах. Жодний з поглядів не є абсолютно істинним чи помилковим до осягнення абсолютного знання — кевала. Це неможливо без звільнення дживи, яка постає у недосконалих формах буття, перебуваючи у стані страждання. Вона звільняється від матерії через затухання бажань (нірвана), піднімається догори та летить на вершину гори Меру до спільноти синдхів Сиддхакшетра, де переходить до блаженного стану досконалого буття (мокша). Звільнення джива і є осягненням абсолютного знання. Анеканта-вада нагадує релятивізм і суб’єктивізм західної філософії, оскільки характеризується толерантним ставленням до пізнання часткової істини; проголошує, що не лише джайнізм, але й будь-яка філософська система може наблизитися до істинного сприйняття буття, якщо позбудеться догматизму й упередженості.

Література

  1. Лысенко В. Г., Терентьев А. А., Шохин В. К. Философия джайнизма. Москва : Восточная литература, 1994. 383 с.
  2. Железнова Н. А. Учение Кундакунды в философско-религиозной традиции джайнизма. Москва : Восточная литература, 2005. 343 с.
  3. Pániker A. Jainism: History, Society, Philosophy and Practice. New Delhi : Motilal Banarsidass Publishers, 2017. 554 p.
  4. Jha A. Jain Religion: History and Tradition. Greater Noida : Edukeen Publisher, 2019. 282 p.

Автор ВУЕ

О. В. Титар


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Титар О. В. Анеканта-вада // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Анеканта-вада (дата звернення: 7.08.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.03.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ