Аналоговий комп’ютер

Польський аналоговий комп’ютер AKAT-1 (Національний технічний музей у Варшаві)

Ана́логовий комп’ю́тер — технічна система для оброблення даних, представлена неперервними значеннями фізичної змінної.

В аналоговому комп’ютері усі змінні подають як фізичні величини, що безперервно змінюються: довжини, кути повороту, швидкості, струми, напруги. Комп’ютерами цього класу є такі фізичні системи (механічні, електромеханічні, гідравлічні, пневматичні, електричні, електронні тощо), у яких відбуваються процеси, описувані рівняннями, подібними до рівнянь, що підлягають розв’язуванню. Тобто аналогові комп’ютери є математичними моделями досліджуваних процесів. Звідси й інша назва цих комп’ютерів — моделювальні.

Найпоширенішими є електронні комп’ютери, які складено з набору електронних операційних елементів і блоків (для виконання математичних операцій інтегрування, диференціювання, масштабного і нелінійного перетворення електричних напруг) та засобів забезпечення функціонування комп’ютера (пристроїв керування, живлення, контролювання, вимірювання та індикації). Розв’язувальні елементи й блоки комп’ютера з’єднані між собою відповідно до структури модельованого математичного співвідношення. Можливість розв’язування завдань у реальному часі робить ці машини корисним інструментом для здійснення математичного моделювання, за якого вдається порівняно легко змінювати параметри досліджуваної системи й вибирати найліпші їхні значення, та зручного сполучення аналогового комп’ютера з реальними об’єктами для їхнього дослідження.

Серед недоліків аналогового комп’ютера — низька точність обчислень (хоча й достатня для багатьох технічних застосувань) та мала універсальність (перехід від розв’язування одного завдання до іншого пов’язаний зі зміною структурної схеми комп’ютера).

Література

  1. Анисимов А. В., Артамонов А. Б., Лебедев А. Н. и др. Аналоговые и гибридные вычислительные машины. Москва, 1984.
  2. Антоненко В. М., Мамченко С. Д., Рогушина Ю. В. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями. Ірпінь, 2016.
  • Див. також

Архітектура комп’ютера

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Аналоговий комп’ютер // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аналоговий комп’ютер (дата звернення: 26.02.2021).

]


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
05.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ