Акариформні кліщі (Acariformes)

Акариформний кліщ 

Акарифо́рмні кліщі́ (Acariformes) — надряд підкласу кліщів класу павукоподібних типу членистоногих.

Таксономічна структура

Остаточне число видів не встановлено. Надряд налічує близько 30 тис. видів і складається з двох головних клад, яким надають ранг рядів. Систематику до кінця не розроблено.

Характеристика

Акариформні кліщі мають 6 пар придатків, із яких, як і в інших павукоподібних, 4 пар ніг, у личинок — 3 пари. Тулуб цілісний, у деяких видів поділений на дві частини, які не відповідають поділу тулуба павуків. Розміри дрібні, навіть мікроскопічні, зазвичай 0,1–0,4 мм, інколи до 5 мм. Головними ознаками акариформних кліщів є здатність добудовувати сегменти протягом життя, а також структура щетинок, до складу яких входить шар особливого хітину, у якому заломлюється плоскополяризоване світло. Очей може бути від 1 до 5 або вони взагалі відсутні. Важливу роль відіграють волоски та щетинки, відносно великі за розмірами, сталі за числом і розташуванням на різних сегментах. Частина з них виконує функції органів чуття: нюхових або тактильних, що сприймають коливання повітря чи субстрату. Будова ротового апарату досить різноманітна і залежить від способу живлення та їжі, якою слугують мертва органічна речовина, гіфи та спори грибів, ґрунтові водорості, дрібні тварини та їхні яйця, сік рослин і кров хребетних тварин.

Спосіб життя

Більшість видів акариформних кліщів — сапрофаги, які живляться органічними речовинами решток померлих істот і відіграють значну роль в утворенні гумусу. Серед акариформних кліщів багато хижаків, які полюють на ногохвісток чи інших кліщів, а потім за допомогою свого ротового апарату у вигляді хоботка висмоктують із них рідкий вміст. Таким чином вони також висмоктують вміст яєць цих тварин.

Практичне значення

Невелика частина акариформних кліщів належить до паразитів і є збудниками (коростяний кліщ) або переносниками хвороб людини (іксодові та панцирні кліщі), однак і досить нейтральні види за великої кількості в повітрі чи на тілі можуть спричиняти алергії та подразнення шкіри. Деякі акариформні кліщі живляться соком культурних рослин і є шкідниками сільського господарства.

Література

  1. Миронов С. В., Бочков А. В. Современные представления о макрофилогении акариформных клещей (Chelicerata, Acariformes) // Зоологический журнал. 2009. Т. 88. № 8. С. 922–937.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ