Агарикоміцети (Agaricomycetes)

Гнойовик звичайний (лат. Coprinus comatus)

Агарикоміце́ти (Agaricomycetes) — клас відділу базидіальних грибів.

Характеристика

Головною ознакою представників агарикоміцетів є досить великі плодові тіла (максимально до 70 см у діаметрі) і мікориза. Фактично, плодові тіла представників агарикоміцетів в побуті і називають «грибами». У багатьох найвідоміших представників агарикоміцетів тіло складається зі шапинки та ніжки. Існують паразитичні та сапротрофні форми. Найбільші розміри у трутовиків, вага окремих особин яких може сягати 500 кг. Водночас існують види агарикоміцетів з маленькими плодовими тілами до 2 мм.

Таксономічна структура

Клас таксономічно різноманітний. Включає 18 порядків, біля 100 родин і приблизно 21 тис. видів. Декілька систематичних груп мають офіційно невизначений статус. Агарикоміцети мають всесвітнє розповсюдження. Найвідоміші такі порядки: порядок Болетальні (Boletales) — відомі їстівні гриби, що мають трубчастий гіменофор (білий гриб, підосиковики, підберезовики, маслюки, моховики та ін.), по-справжньому отруйних видів немає; порядок Агарикові, представників якого ще називають пластинчастими грибами, хоча до нього входять, наприклад, порхавки, які не мають пластинок, — їстівні гриби (печериці, гливи або плевроти, трихоломи або рядівки), а також смертельно отруйні бліда поганка, мухомор смердючий; порядок Сироїжкові (Russulalaes) — їстівні гриби (сироїжки, хрящі-молочники), що, як правило, утворюють мікоризу з хвойними та листяними породами дерев; порядок Поліпоральні (Polyporales) — гриби-руйнівники живої і мертвої деревини, до цього порядку належить родина трутовиків (Polyporaceae), представники якої відомі руйнівники деревини, що мають важливе практичне значення, останнім часом широко використовуються в медицині, посідають важливе місце в екологічних перетвореннях живої речовини; порядок Лисичкові (Cantharellales) або Кантарелові, до якого входить відомий їстівний гриб лисичка.

Література

  1. Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О. Ботаніка. Водорості та гриби. 2-ге вид., переробл. Київ : Арістей, 2006. 476 с.
  2. Hibbett D. S. et al. A higher level phylogenetic classification of the Fungi // Mycological Research. 2007. № 111 (5). P. 509–547.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ