Агарикові (Agaricales)

Печериця звичайна (лат. Agaricus campestris)

Ага́рикові, агарика́льні, пласти́нчасті (Agaricales) — порядок грибів класу агарикоміцетів, представники якого мають плодові тіла з пластинчастим гіменофором. До Агарикових належить багато їстівних грибів і найотруйніший гриб бліда поганка.

Характеристика

До порядку Агарикових належать ґрунтові сапротрофи, руйнівники деревини або мікоризні гриби. Міцелій утворює різоморфи, занурений в субстрат, формує плодові тіла, які у переважної більшості Агарикових складаються з ніжки і шапинки, що має опуклу, конічну, яйцевидну, увігнуту, лійчасту, пласку або іншу форму. Деякі представники Агарикових не мають ніжки (наприклад, глива), або мають плодові тіла, що нагадують корали чи капусту (родина Клаварієвих або Рогатикових).

Таксономічна структура

За останніми даними, включає більше, ніж 13 000 описаних видів, об’єднаних в 33 родинах, одна з яких має таку ж назву як і порядок: Агарикові або печерицеві (Agaricaceae).

Одноіменна родина Агарикові або Печерицеві (Agaricaceae) включає відомі їстівні гриби печериці, які мають промислове значення і штучно вирощуються.

Інші найвідоміші родину порядку Агарикових — це Мухоморові (Amanitaceae), Кортинарієві або Павутинникові (Cortinariaceae), родина Плевротові (Pleurotaceae), до якої входить плеврот черепичастий або глива, родина Трихоломові або Рядовкові (Tricholomataceae) та ін.

Література

  1. Фёдоров А. А. Жизнь растений: В 6 т. Москва : Просвещение, 1976. Т. 2: Грибы. 479 с.
  2. Черепанова Н. П. Систематика грибов. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 344 с.
  3. Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О. Ботаніка. Водорості та гриби. 2-ге вид., переробл. Київ : Арістей, 2006. 476 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ