Автономна чернеча область Святої гори Афон

Автоно́мна черне́ча о́бласть Свято́ї гори́ Афо́н — див. Афон.

Посилання на статтю