Автоматизована навчаюча система

Автоматизо́вана навча́юча систе́ма на базі ЕОМ — комплекс програмно-технічних і навчально-методичних засобів, що забезпечують активну індивідуальну пізнавальну діяльність особи, яка навчається, на основі програмного керування цією діяльністю. Основні функції сучасних автоматизованих навчаючих систем — доступ до освітніх ресурсів, зокрема віртуальних і віддалених навчально-дослідних лабораторій; самотестування та контроль знань учнів; пошук інформації; створення освітніх ресурсів; управління навчальним процесом; конференцзв’язок (чати, потокове відео). Основні підсистеми автоматизованої навчаючої системи: інструментальне середовище (компілятор навчальних посібників, сукупність зовнішніх або вбудованих редакторів тексту, графіки, мультимедіа); база освітніх ресурсів; браузер; тестувальне виконання функцій електронного деканату: облік учнів і їхньої успішності, формування розкладів конференцій, консультацій тощо.

Література

  1. Применение ЭОМ в учебном процессе. Москва, 1985.
  2. Гайдамакин Н. А. Автоматизованные системы, базы и банки данных. Москва, 2002.
  3. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології. Харків, 2010.
  4. Пархуць Л., Ясинська С. Інформаційні системи в освіті: автоматизовані навчальні системи // Гармонізація суспільства — новітній напрямок розвитку держави: Матер. Всеукр. наук. конф. аспірантів та молодих вчених. Одеса, 2014.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ